Min bedste ven.

Forfatter(e):

Marie Hansson

Udgivet:2002
Fil:3368
Beskrivelse:

en bog om hundepsykologi efter den bløde, naturlige og aktive linie. Bogen er skrevet i et letlæst sprog og skrevet for at også ganske
unge mennesker skal kunne få udbytte af den


Det er gratis at downloade tekster fra DEBBI. Vi vil dog bede dig, som bruger, tænke på, at der ligger en betydelig indsats bag fremstillingen af hver eneste bog og at vi jo har løbende udgifter i driften af dette private bibliotek og denne hjemmeside. Da vi har besluttet ikke at forlange betaling med f.eks. betalingskort, må vi bede dig overveje om du har mulighed for financielt at hjælpe os. Beløb kan indsættes på Giro (1199) 2315300, og du kan læse om donationer på DEBBI's forside.