Psykopater i jakkesæt

Forfatter(e):

Sanne Udsen

Udgivet:2006
Fil:psykopater
Beskrivelse:

Psykopater i jakkesæt - Når chefen er psykopat


Det er gratis at downloade tekster fra DEBBI. Vi vil dog bede dig, som bruger, tænke på, at der ligger en betydelig indsats bag fremstillingen af hver eneste bog og at vi jo har løbende udgifter i driften af dette private bibliotek og denne hjemmeside. Da vi har besluttet ikke at forlange betaling med f.eks. betalingskort, må vi bede dig overveje om du har mulighed for financielt at hjælpe os. Beløb kan indsættes på Giro (1199) 2315300, og du kan læse om donationer på DEBBI's forside.