Sådan læser du e-bøgerne.

Vores e-bøger kan læses på mange måder, alt efter hvilken enhed og hvilken skærmlæser man anvender.
E-bøgerne er lavet i html, med en indholdsfortengelse med links til de enkelte kapitler, og kapiteloverskrifterne vist som en html overskrift på niveau 3. Det vil derfor i alle situationer være muligt  hurtigt at finde det kapitel man er i gang med at læse. Desuden vil man  med langt de fleste skærmlæser kunne angive bogmærker, så det er let at komme tilbage til det sted i teksten man er nået til.
Findes der noter i bogen er de angivet ved et tal i parentes eksempelvis *1). Noterne vil være lavet som links, der fører til notens tekst. Skal man tilbage til teksten kan man bruge browserens tilbage funktion.
    

Læsning med JAWS.

JAWS er den mest anvendte skærmlæser i Danmark på Windows pc'er. JAWS er en meget avanceret skærmlæser, hvor det kun er nødvendigt at kende nogle få funktioner for at kunne bruge vores bøger. Funktionerne vil blive forklaret kort i det følgende. DDer findes ingen samlet manual til JAWS, men i hjælpemenuen i JAWS, findes der dels en samlet liste over tastaturkommandoer, en html hjælpefil, opdelt i emner, og et afsnit med nye funktioner i de forskellige versioner af JAWS. Desuden findes links til download af de 5 nyeste versioner af den danske udgave af JAWS og nyhederne i de versioner hhos Importøren Instrulog. 
  

Når man skal  navigere i en bog, har jaws 3 nyttige funktioner:

Spring mellem overskriffter, Pladsholdere og søgekommandoen.

Spring mellem overskriffter.
For at springe imellem de enkelte kapitler kan man bruge kviktasten h. H springer ned til næste overskrift i teksten. Skift+h springer til forrige overskrift. Vil man have en liste over alle overskrifter på siden, kan man bruge JawsTast+f6. Da vi har 3 stjerner foran alle kapiteloverskrifter, kan man desværre ikke bruge forbogstaver meningsfuldt til hurtigt at finde en overskrift  i listen med overskrifter JawsTast+f6.
 

Pladsholdere.

Pladsholdere er en slags bogmærker, man kan bruge for at flytte hurtigt til et bestemt sted på en hjemmeside. Man kan have flere bogmærker i samme bog. Det er en utrolig nyttig funktion til hurtigt at komme ned til det sted i en bog man er kommet til.
Pladsholdere har været i jaws siden version 5, men den har ændret sig i senere versioner af JAWS. Den følgende beskrivelse gælder for JAWS 11 og nyere versioner. Har man jaws 10 eller tidligere vil man stadig kunne bruge bogmærker, men kun med bogmærkelisten og kviktasten k. 
For at oprette et bogmærke, bruger man tastekombinationen kontrol+skift+k. Nu står man i listen med bogmærker. Et tryk på tabulator tasten flytter til knappen tilføj... Trykker man på den kommer man ind i en dialog hvor der  kan vælge forskellige indstillinger. Dels navnet Først bogmærkets navn som det vises i listen. Bruger man jaws 10 eller tidligere skal man indtaste navnet til bogmærket og trykke ok, der er ikke yderligere muligheder.
Bruger man jaws 11 eller senere versioner,  foreslårr JAWS selv en del af teksten fra markørens  position. Der tages meget tekst med, så det kan være en fordel at redigere navnet,  hvis man regner med at bruge flere bogmærker i samme bog.
Nu er bogmærket oprettet og hvis man  ikke vil ændre de avancerede indstillinger for  et bogmærke trykker man retur, og så er man tilbage på hjemmesiden.
Trykkes der  i stedet for tabulator igen, kommer man til en checkboks med teksten "Definer for alle sider på det aktuelle domæne". Vælger man at markere checkboksen vil jaws  forsøge at finde det her bogmærke på alle sider på www.debbi.dk, og da pladsholderen kun giver mening ii den bog man arbejder med, bør man ikke ændre valget.
Næste mulighed er Anker til tekst check boks ikke markeret. C Her har man mulighed for at fortælle jaws hvilken tekst der hører til bogmærkets placering. Det er ikke nødvendigt at slå den funktion til ved at markere afkrydsningsfeltet.

 

Søgekommandoen.

Søgekommandoen gør det muligt at søge efter en speciel tekst, i hele dokumentet.   
Lige som det gælder for pladsholdere, er søgekommadoen blevet forbedret i nyere jaws versioner, det følgende gælder fra JAWS 8. Den simple søgning med kontrol+f, findes faktisk  i endnu ældre versioner end jaws 8. 

 

NVDA.

NVDA  er en "gratis" skærmlæser, i modsætning til JAWS der er en dyr skærmlæser, og hvor de større opdateringer koster penge. Forudsætningen for at NVDA kan udvikles er at man frivilligt donerer penge til udviklingen af programmet, hvis man bruger det ofte, men det er op til den enkelte brugers somvittighed.
NVDA findes i en dansk oversættelse, og har man en dansk talesyntese er det på mange områder et godt alternativ til JAWS.
Der er et stort sammenfald mellem de tastatur kommandoer der bruges i JAWS og  NVDA. Tasten der bruges til særlige kommandoer, og som enten er en af tastaturets  insert taster, eller tastaturlås, alt efter hvilket tastaturlayout der er brugt kaldes for  "NVDA" i dokumentationen til skærmlæseren. 
Den danske NVDA manual bliver installeret sammen med programmet og kan findes i NVDA menuen "vnda+n" TRYK pil op til hjælp TRYK RETUR, OG DE FØRSTE 2 VALGMULIGHEDER ER
BRUGERVEJLEDNING OG Samlet liste over tastaturgenveje. 
   

Spring mellem overskrifter og søg.

NVDA har også muligheden for at springe mellem bogens overskrifter, og der findes en søgemulighed. Der springes  til næste overskrift, ved at taste "h" og til forrige overskrift ved at taste "skift+h". Ønsker man en samlet liste over links og overskrifter i hele bogen, skal man bruge "NVDA+f7". I vores bøger kan den liste være lidt forvirrende, fordi der både er links og overskrifter i listen.
Vil man søge efter ord i teksten bruges "NVDA+control+f". Skal søgningen gentages bruger man "NVDA+f3". Vil man søge bagud i teksten efter et ord der er søgt på med "NVDA+kontrol+f" bruges "NvDA+skift+f3". 
NVDA har i den nuværende version (2016 v 3), ikke en funktion der minder om pladsholderne i JAWS.