Menuen

Om DEBBI - Dansk elektronisk blinde bibliotek

Bogen der lander på dit skrivebord. DEBBI er en E-bogsamling på internettet. Det er muligt for blinde og svagsynede at få adgangskode til at downloade bøgerne, ved at henvende sig til os.

Når du har hentet bogen ned på din PC, kan du enten printe den ud i punkt, brail eller høre den læst op med syntetisktale.


E-tekster er en omhyggelig gengivelse af det trykte værk og tilrettelagt specielt for blinde og svagtseende.
 


Udover de klausulerede bøger er der også nogle der kan hentes af enhver.

Dette store arbejde er kun muligt takket være vore frivillige korrekturlæsere, og din økonomisk støtte. 

Se hvordan du bliver bruger af DEBBI.